Loading Player ...

[sud + kara] Ghánh Mẹ ♪♪ - Quàch Been | Nhạc bolero 2019

Published on Sep 13, 2019

Liên Cao tv
[sud + kara] Ghánh Mẹ ♪♪ - Quàch Been | Nhạc bolero 2019

Gánh Mẹ - Quách Been
Chúc các bạn nghe nhạc vui vẽ!
- các bạn nghĩ sao về video này? Hãy viết dưới phấn bình luận của video
Video gồc: http://hoaclip.com/show-clip-zaFBrcI...
Được sự cho phép của chủ sở hưu video
*Nếu tôi vi phạm bản guyền về nhạc mong chủ sỡ hửu liên hệ cho tôi qua email: [email protected]
* Mong chủ sỡ hữu liên hệ cho mình, mình sẽ gỡ xuống ngay lập từc.
________Xin Cảm Ơn !__________
* If I violate the copyright on music, please contact me via email: [email protected]
* Hope the owner contact me, I will take down immediately.
________Thank you !__________


#liencaotv#ganhme#quachbeen